Het jaarverslag

Ieder jaar voor 1 april dient het jaarverslag van de Intern Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) te worden opgemaakt. Dit dit dan bijgevolg ook vanaf 1 april beschikbaar zijn ter inzage. Maar is dat nu eigenlijk wel zinvol? 

Goh ja en nee, beetje afhankelijk welke bril je wil opzetten. We geven eerst mee hoe je te werk gaat. Daarna kan je enkele inzichten terugvinden over het jaarverslag en het nut ervan.

Stappenplan invullen jaarverslag

1. Gegevens verzamelen. Schrijf je loonadministratie, arbeidsongevallen verzekering en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aan en vraag ze een overzicht te geven van afgelopen jaar.

2. Download de juiste template. Via het portaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) kan je de verschillende templates terugvinden. Deze zijn verplicht te gebruiken.

3. Bereken de ernstgraad en de frequentiegraad. Met de gegevens van de loonadministratie bekom je het gemiddelde van de gepresteerde uren en FTE’s. In verhouding met de gegevens vanuit de arbeidsongevallenverzekering bekom je de ernst- en frequentiegraad voor afgelopen jaar.

4. Acties uit je jaaractieplan. Enerzijds lijst je de belangrijkste en voldane acties op van afgelopen jaar. Anderzijds lijst je de belangrijkste items op uit je jaaractieplan voor het komende jaar. Hulp nodig met je jaaractieplan? Dat kan.

5. Verzamel de nodige handtekeningen ter goedkeuring. Het is van belang dat de juiste personen van de organisatie het jaarverslag mee ondertekenen ter bevestiging van kennisname.

6. Archiveer. Het opsturen naar de FOD is niet meer nodig. Je archiveert het verslag dus best, maar niet te ver weg, want bij een eventuele controle is dit één van de standaarddocumenten die opgevraagd worden.

7. Geen zin in? Snappen we, geef maar door dan en dan doen wij het voor je. We doen dat namelijk voor al onze klanten.

Hulp gewenst?

Dat kan. Enkel voor het invullen van het jaarverslag of ook om de gegevens te verzamelen? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  Naam *

  E-mailadres *

  Bericht (optioneel)

  Enkele inzichten over het jaarverslag

  Het jaarverslag van je interne dienst is eigenlijk een samenvatting van de ondernomen acties op vlak van preventie en veiligheid en een blik op de resultaten. Zo wordt het aantal gepresteerde uren uitgezet tegen het aantal en de ernstgraad van eventuele ongevallen. Deze waarden worden door de (arbeidsongevallen)verzekeraars afgewogen ten opzichte van sectorgemiddelden. HIER om waarden te bekomen. Stijg je met je onderneming boven deze gemiddelden, is je verzekeraar verplicht je onder ‘verhoogde waakzaamheid’ te plaatsen, waardoor je polis naar boven gaat.

  Het is de ideale moment om eens na te denken of je investeringen in preventie en veiligheid opbrengen. We weten het, niemand kan het geloven, maar een terdege preventiebeleid kan wel degelijk opbrengen. Stel je een jaarlijks budget op voor je preventiedienst? Enig idee of de centen die eraan besteed worden enige return met zich meebrengen?

  We vernoemden het hierboven al. Het jaarverslag is één van de standaard documenten dat opgevraagd word bij een eventuele controle door de FOD. En guess what, als het er niet ligt, vertrek je niet op beste voet om de controle aan te vatten. Men gaat er al een beetje vanuit dat je niet de nodige energie in je preventiebeleid aat vloeien.

  Natuurlijk begrijpen we het helemaal als hier de meerwaarde niet van ziet. Maar onderschat de impact niet van het niet op te maken. Dan kan je het beter laten doen.